Копиране на снимки

Предлагаме копиране на снимки от различни видове носители на матова или гланцова хартия с различни размери.

В зависимост от носителя или вашите предпочитания, копирането може да бъде извършено на машина или ръчно.

Формати за копиране:
9x13 см
10x15 см
13x18 см
15x21 см
20x25 см
20x30 см

Mашинно копиране

В този случай процесът на копиране се извършва с помощта на съвременно оборудване, позволяващо висококачествена и бърза обработка на снимки както от фотолента, така и от множество цифрови носители, като:

  • USB
  • MemoryStick
  • CD или DVD диск
  • Дискета

В ателието ни можете да се възползвате и от киоск, позволяващ на място лесно да прехвърлите цифровите си снимки и да създадете опис за копиране.

Ръчно оптично копиране

Традиционното ръчно копиране на снимки се използва все по-рядко, но дава на професионалистите възможности, трудно постижими при машинното копиране.

За почитателите на традиционната фотографска технология предлагаме

  • Копиране от всякакъв вид черно-бели негативи
  • Копиране от цветни негативи и диапозитиви

Допълнителна информация за тази и другите предлагани услуги можете да получите, като се свържете с нас или посетите нашето ателие.